Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Yeni kitablar
HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ III CİLD
24 Oktyabr , 2017
Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, məşhur və xariqüladə pyeslər müəllifi HüseynCavidin “Əsərləri”nin bu cildinə müqtədir sənətkarın, səhnəmizin şah əsərlərindən olub,dünya ədəbiyyatındakı əfsanəvi İblis surətinin çox böyük ustalıqla canlandırıldığı “İblis”faciəsi, mövzusu İstanbul həyatından alınmış “Afət”i, Peyğəmbərin dahiyanə obrazının özparlaq əksini tapdığı “Peyğəmbər”i və hərb demonunun surətinin yaradıldığı “TopalTeymur” dramı daxil edilmişdir.
Faylı yuklə