Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Yeni kitablar
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları
12 Fevral , 2018
Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” 16 may2017-ci il tarixli 2867 nömrəli Sərəncamının 2-ci hissəsinin icrasınıtəmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinintəsdiq etdiyi “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə dairTədbirlər planı”na uyğun olaraq hazırlanmışdır.Kitabda Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi vəDövlət Arxivləri əməkdaşlarının arxiv sənəd və materialları, eləcə dədigər tarixi mənbələr əsasında yazdıqları və müxtəlif illərdə mətbuatsəhifələrində çap edilmiş portret-oçerkləri və məqalələri toplanmışdır.

Faylı yuklə