Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Yeni kitablar
Ə.S.BAYRAMOV, Ə.Ə.ƏLİZADƏ Psixologiya
12 Mart , 2019

Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri və onların tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji xüsusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyası, psixoloji yardım məsələləri şərh olunur. Dərslik ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulur. Ondan müəllimlər və tərbiyəcilər, idarəetmə müəssisələrinin işçiləri, eləcə də insan psixologiyası problemləri ilə maraqlanan bütün oxucular istifadə edə bilərlər.


Faylı yuklə