Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Yeni kitablar
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ BİBLİOQRAFİYA
9 Yanvar , 2020
Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq arzusu ilə
yaşamış, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizə aparmışdır.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı
gücləndi. Azərbaycanın demokratik qüvvələri, mütəfəkkir
şəxsləri, siyasi xadimləri yurdumuzun müstəqilliyi,
xalqımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə qoşuldular. Rusiya
imperiyasının dağılması Azərbaycanda müstəqil dövlət
yaratmaq üçün şərait yaratdı.
Faylı yuklə