Göygöl rayon Mərkəzi kitabxanası

Göygöl rayon MKS

C.Nuriyev, M.Atakişiyev. Torpaq hüququ.

Kitabda «Torpaq hüququ» kursunun əsas mövzuları izah edilmişdir. Burada torpaq hüququ anlayışının şərhi verilmiş, torpaq hüququ normaları ilə tənzimlənən torpağın xüsusiyyətləri torpaq ictimai münasibətlərinin obyekti ki

Mir Cəlal - Seçilmiş Əsərləri

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında fəxri yerlərdən birini tutan Mir Cəlal qiymətlihekayə və romanlar müəllifi kimi tanınmışdır. 

Qustav Le Bon - Xalqların və kütlənin psixologiyası

Fransız psixoloqu Lebon Qustavın “Xalqlar və kütlə psixologiyası” əsəri böyük sosial qrupların psixologiyasının tədqiqinə həsr olunub. Mütəşəkkil kütlənin davranış qanunlarını ilk dəfə məhz Lebon ifadə edib.

Onore de Balzak Seçilmiş əsərləri

Onore de Balzak Seçilmiş əsərlərinə daxil edilmiş romanları: Qorio ata, Qulan dərisi, novellalar: Qobsek, Polkovnik Şaber.Elə yazıçı və şairlər var ki, nə qədər məhsuldar olsalar da, yalnız aid olduqları xalqa mənsubdurlar.

Murad Ramazanov - Həyatdan 5 kadr

Həyatdan beş kadr – beş fərqli taleyin acı formada həyatlarını sürməsi. Bir-birindən xəbərsiz olan bu kadrları birləşdirən əslində nədir? Uşaqlıqdan gələcəyə doğru beş fərqli taleh. Bir-bir gözün önünə gələn kadrla