Göygöl rayon Mərkəzi kitabxanası

Göygöl rayon MKS

Д. А. АХУНДОВ.АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО И РАННЕ- СРЕДНЕВЕКОВОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Азербайджан — страна с богатейшим архитектурным ихудожественным наследием, истоки которого уходят в далекое прошлое.Он издавна находилс

VAQİF ARZUMANLI, VƏLİ HƏBİBOĞLU, KAMİL MUXTAROV.1918-ci il QIRĞINLARI

Əsrin əvvəlində xalqımızın soyqırımına məruz qalmasından, mahallarımızın, ərazilərimizin işğalından, həmin qanlı siyasət nəticəsində qurban gedən yüz minlərlə soydaşımızın faciə-fəlakətlərindən bəhs edən bu kitab h

Рамиз Дениз Христофор Колумб, Насирэддин Туси и подлинная история открытия Америки

С ранних времен человек задумывался об устройстве окружающего его мира. Из-за сильного давления ортодок-сальных богословов, характерного

ГАСАН ГУЛИЕВ. СМЕРТЬ ДИПЛОМАТА, ИЛИ К ИСТОКАМ КОНФЛИКТА В КАРАБАХЕ

В книге писателя и литературоведа Гасана Гулиева освещены истоки Карабахского конфликта; они увязаны сдеятельностью и смертью дипломата