Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920)/ Təhsil siyasəti (sənədlər toplusu)

Sənədlər toplusu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhamƏliyevin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyihaqqında” 16 may 2017-ci il tarixli 2867 nömrəli Sərəncamının 2-cihissəsinin icrasını təmin etmək məqsədil

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları

Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” 16 may2017-ci il tarixli 2867 nömrəli Sərəncamının 2-ci hissəsinin icrasınıtəmin etmək məqsədilə Azərbaycan

HÜSЕYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BЕŞ CİLDDƏ I CİLD

Çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf еtdirən,zənginləşdirən qüdrətli söz ustası Hüsеyn Cavid öz aradıcılığı ilə, dərin hikmətli vəfəlsəfi poеziyası, təkrarsız dramaturji əsərləri il

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ II CİLD

XX yüzil bədii fikrimizin mərdlik və əyilməzlik simvoluna çevrilən şəxsiyyəti, böyükmütəfəkkir Hüseyn Cavidin nəsillərə örnək olacaq zəngin və bənzərsiz yaradıcılıq irsi zamankeçdikcə daha çox aktuallıq kəsb etməkdədir.

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ III CİLD

Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, məşhur və xariqüladə pyeslər müəllifi HüseynCavidin “Əsərləri”nin bu cildinə müqtədir sənətkarın, səhnəmizin şah əsərlərindən olub,dünya ədəbiyyatındakı əfsanəvi İblis surətinin ço