Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Kamal Rüstəm.Tanı oğlunu, Vətən!: portret-oçerk

Kitab Azərbaycanın vətənpərvər və şücayətli oğlanlarından biri, polis polkavniki Sadir Məmmədovun həyat yoluna həsr edilmişdir.

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ BİBLİOQRAFİYA

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq arzusu iləyaşamış, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizə aparmışdır.XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatıgücləndi. Azərbaycanın demokratik qüvvələri, mütəfəkki

Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Anar İsgəndərov

Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşa

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu-1918-ci il qırğınları

Əsrin əvvəlində xalqımızın soyqırımına məruz qalmasından, mahallarımızın, ərazilərimizin iğalından, həmin qanlı siyasət nəticəsində qurbangedən yüz minlərlə soydaĢımızın faciə-fəlakətlərindən bəhs edən bu kitab

QARA QARAYEV BİBLİOQRAFİYA

QARA QARAYEVİN ANADAN OLMASININ 90 İLLİK  YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI2008-ci ilin fevral ayında dahi Azərbaycan bəstəkarı, görkəmli alim-pedaqoq, ictima