Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

QARA QARAYEV BİBLİOQRAFİYA

QARA QARAYEVİN ANADAN OLMASININ 90 İLLİK  YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI2008-ci ilin fevral ayında dahi Azərbaycan bəstəkarı, görkəmli alim-pedaqoq, ictima

Azərbaycan Demokratik Respublikası: Azərbaycan hökuməti: 1918-1920

Kitabda tariximizin bir qaranlıq səhifəsinin bəzi tərəflərinin açılmasına cəhd göstərilir. Təqdim olunan məqalələrdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) təməlini qoyanlar, Azərbaycan parlamenti və onun işi

Dağıdılmış sərvətlər, məhv edilmiş kitabxanalar

Nəşrdə Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycana qarşı aparılan işğalçı müharibə nəticəsində zəbt olunmuş Azərbaycan torpaqlarında dağıdılmış və talan edilmiş kitabxanalar haqq

Looted Cultural Heritage and Destroyed Libraries - Victims of Armenian Aggression

This current publication provides brief information on the looted and ruined libraries of the Republic of Azerbaijan, accupied by the Armenian military forces as a result forces as a result of the Armenian military agression against Azerbaijan strated in

"Разграбленные культурные достояния, уничтоженные библиотеки - жертвы армянской агрессии"

В настоящем издании содержится краткая информация о разграбленных и уничтоженных библиотеках