Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.I cild

Peşəkar milli teatr sənətinin, realist bədii nəsrin, demokratik fəlsəfi və estetik fikrin,ilk əlifba inqilabının, bütövlükdə mənəvi mədəniyyətimizin bütün sahələrində " yeni dövr "ün banisi olan b&ou

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.II cild

Şərq İslam ölkələrinin bədii-fəlsəfi fikri tarixində yeni mərhələni başlayan Mirzə Fətəli Axundzadə 1860-cı illərdən ömrünün sonuna qədər bir mütəfəkkir kimi tənqid, fəlsəfə və sosiologoya sahəsində&

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.III cild

Böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin yeni əlifba uğrunda mübarizəsi milli maarifin və mədəniyyətin yüksəlişi uğrunda aparılan bir mübarizə idi. Müəllifin öz qeydlərindən bəlli olur ki, "

Xurşudbanu Nətavan. Əsərləri

  XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış istedadlı qadın şairəmız Xurşudbanu Nətavan (Xan qızı) ədəbiyyat və mədəniyyətimizin inkişafında əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Füzuli poeziyasından bəhrələnən şairin qəzəl

Süleyman Sani Axundov "Seçilmiş əsərləri"

Maarifpərvər ədib Süleyman Sani Axundovun bədii əsərlərində, pedaqoji elmi fəaliyyətində və vətəndaşlıq əməlləri ilə zəngin olan ictimai həyatında işıqlı fikirlərin təsdiqi, nurlu, xeyirxah əməllərin təbliği onun baş