Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Mоlla Pənah Vaqif. Əsərləri.

XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi, hеç şübhəsiz, Mоlla Pənah Vaqifdir. Vaqif yaradıcılığı ilə xalq şеrinin təsiri yazılı ədəbiyyatımızda üstünlük qazanır. Vaqif p

Abuzər Xələfov. HEYDƏR ƏLİYEV və Azərbaycanda kitabxana işi

Kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana quruculuğu sahəsindəki misilsiz xidmətləri ümumiləşdirilib elmi nəticələr cıxarılır. Burada kitabxanaların xalqımız

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi

M.F.Axundov adına Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanan bu vəsait ümummilli lider Heydər Əliyev irsini araşdıran  oxucuların və mütəxəssislərin “Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinin XXIX-XX

Heydər Əliyev və mədəniyyət.3 cilddə.I cild

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən üçcildliyin birinci cildində dahi şəxsiyyətin ölkə rəhbərliyinə gəldiyi 1969-cu ildən-1982-ci ilə q

Heydər Əliyev və mədəniyyət.3 cilddə.II cild

Dahi şəxsiyyət, böyük siyasi və dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən "Heydər Əliyev və mədəniyyət" kitabının ikinci cildində ulu öndərin Azərbaycanın mədəniyyət, ədəbiyyat və