Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Heydər Əliyev və mədəniyyət. 3 cilddə. III cild

Oxuculara təqdim olunan"Heydər Əliyev və mədəniyyət"adlı toplunun üçüncü cildinə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1999-2003-cü illərdə ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsən

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2 cilddə.I cild

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 5 illki prezidentliyi dövründə(2003-2008-ci illər)ölkənin ictimai-siyasi həyatı ilə yanaşı məd

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2 cilddə.II cild

"Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət"iki cildliyinin II cildinə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2003-2008-ci illərdə mədəniyyət,ədəbiyyat,tarixi-mədəni irs və milli-mənəvi dəyərlər haqqında söylədiyi fik

Səbinə. Alməmmədova. Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasının dili

Monoqrafiyada xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında dil məsələləri, görkəmli ədibin şeir dili araşdırılır. Burada həmçinin şairin ədəbi dilinin leksik=üslubi xüsusiyyətləri və onun şeir

Zəminə Xınalı QƏHRƏMAN HƏZİ

“Qəhrəman Həzi” poeması hərbçi-şairə Zəminə Xınalının oxucularla növbəti görüşüdür. Poema iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, tank qoşunları General-Mayoru Həzi Aslanovun əfsanə- vi qəh