Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Aslan Bayramov, TARİXİ FACİƏLƏRİMİZ: DEPORTASİYA, REPRESSİYA VƏ SOYQIRIMI.

Kitabda Azarbaycanşünaslığın əsas tədqiqat sahələrindən biri olan deportasiya, repressiya və soyqırımı tariximiz əks olunur. Burada Rusiya dövlətinin Cənubi Qafqaz və Anadolu siyasəti, Irəvan, Naxçıvan xanlıqlarının

Fərman Kərimzadə Xudafərin körpüsü

“Qarlı aşırım“ əsəri ilə böyük ədəbiyyata gələn görkəmli yazıçı, tarixi romanlar ustası Fərman Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü“ romanında XV əsrin axırı, XVI əsrin əvvə

Şəmistan Nəzirli. Azərbaycan generalları

Yazıçı-jurnalist Şəmistan Nəzirlinin oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan generalları” kitabı uzun illər aparılan axtarışların və gərgin zəhmətin bəhrəsidir. Tarixi sənədlərin şahidliyi ilə yazılan bu

Şəmistan Nəzirli 1920-Cİ İLDƏ QARABAĞ DÖYÜŞLƏRİ

Ulu və zəngin Hərb tariximizin elə öyündürücü, dəyərli səhifələri var ki, indiyədək oxucu nəfəsi duymayıb. Belə unudulmuş səhifələr, ibrətli döyüş epizodları XIX-XX əsrlərdə yaşamış generallar