Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Şəmistan Nəzirli 1920-Cİ İLDƏ QARABAĞ DÖYÜŞLƏRİ

Ulu və zəngin Hərb tariximizin elə öyündürücü, dəyərli səhifələri var ki, indiyədək oxucu nəfəsi duymayıb. Belə unudulmuş səhifələr, ibrətli döyüş epizodları XIX-XX əsrlərdə yaşamış generallar

1918-ci il Şamaxı soyqırımı

“...Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazil