Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

1918-ci il Şamaxı soyqırımı

“...Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazil