Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Aristotel. Poetika

Qədim yunan filosofu və alimi Aristotel (e.ə.384-e.ə.322) geniş və çoxcəhətli yaradıcılığa malik olub məntiq, psixologiya, təbiətşünaslıq, etika, siyasət, tarix, ritorika və poeziyaya aid əsərlər yazmışdır. Antik dövrün bu

Rafiq Bəşirov. Bank işi

Dərs vəsaiti Bank işi fənninin proqramına uyğun olaraq "Maliyyə kredit" ixtisası üzrə təhsil alan ali və orta ixtisas təhsil məktəblərinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsiti Bank işi ilə maraqlanan sahibkarl

Elnur Sadıqov. Bank əməliyyatları. Dərs vəsaiti.

Kitabda bank əməliyyatlarının məzmunu ifadə edir və bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarının mahiyyəti açıqlanır. Kommersiya bankının aktiv və passiv əməliyyatları kitabda öz izahını tapmışdır. Ey

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları" əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Ensiklopediyası

Bu ensiklopediya Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətinə həsr edilib. İlk dəfədir ki, M.Ə.Rəsulzadənin həm Azərbaycanda, həm də mühacirətdəki fəaliyyəti geniş araşdırılır. Ensikloped