Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

İMADƏDDİN NƏSİMİ SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ İKİ CİLDDƏ II CİLD

Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) doğma dilimizdə qələmə aldığı, əsasən ictimai-fəlsəfi məzmunun üstünlük təşkil etdiyi müxtəlif janrlı poetik örnəklər daxil edilmişdir. Bu şeirlərdə

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası I Cild

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, sonrakınəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaqdır. O, demokra

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası II Cild

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaqdır. O, d

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan

Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Naxçıvanla əlaqələrindən,onun ermənilər tərəfindən işğalının qarşısmın alınması sahəsindəhəyata keçirilən tədbirbrdən bəhs olunur. Bununla bağlı arxiv materialları,sənədlər, kita

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920)/ Təhsil siyasəti (sənədlər toplusu)

Sənədlər toplusu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhamƏliyevin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyihaqqında” 16 may 2017-ci il tarixli 2867 nömrəli Sərəncamının 2-cihissəsinin icrasını təmin etmək məqsədil