Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Qanunlar, Sərəncamlar, Fərmanlar
Azərbaycan Respublikasında kitabxana - informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı
6 Oktyabr , 2008

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2008-ci il “6” oktyabr  tarixli 3072 nömrəli

Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.


Faylı yüklə